“ГЭСЭР”-ИЙН ТУУЛЬ ХИЙГЭЭД ГЭСЭРИЙН СҮМ

DOI 10.31554/978-5-7925-0594-0-2020-55-57

“ГЭСЭР”-ИЙН ТУУЛЬ ХИЙГЭЭД ГЭСЭРИЙН СҮМ

Гэрэлжав
Монгол хэл бичиг сэтгүүлийн хороо
Хөх хот, Хятад
zhabu_2011@163.com

“Гэсэр”-ийн тууж нь зуу мянган жилийн турш ам буюу бичиг гэсэн хоёр замаар уламжлан дэлгэрэхийн дагуу олон зүйлийн гар бичмэл, текст буй болон хөгжиж ирснээр зогсоогүй, иж бүрэн Гэсэрийн соёл хэмээх монгол соёлын доторх өөрийн гэсэн онцлогтой соёл иргэншлийг бүрэлдүүлсэн байна. Энэхүү иж бүрэн соёлын цогцоос Гэсэрийн сүм, Гэсэрийн сүмийн шүтээнийг судалж, энэ нь хятадын “Гуан Ди”-ийн сүм, бумбын шашны эдийн сахиус болох “Гуан Ди”-тай нэг л зүйл мөн болохыг өгүүлэв.

GESER ‘S EPIC AND THE GESER TEMPLE

Gerilezhabu
Mongolian Language and Literature Committee
Hohhot, China

“Geser” epic has been developing traditionally for centuries orally and by writing; and through many types of manuscripts and texts. Furthermore, the Geser has created a unique civilization within the Mongolian culture of the complete its own culture.
After thorough research it has been found that this complex cultural Geser’s Temple and its valued religious belief, is the same as Guang Di’s Temple in China and its talisman.