“ГЭСЭР”, “ЖАНГАР” ДАХЬ ХУВЦАСНЫ СОЁЛ, ДҮРСЛЭЛ

DOI 10.31554/978-5-7925-0594-0-2020-78-82

“ГЭСЭР”, “ЖАНГАР” ДАХЬ ХУВЦАСНЫ СОЁЛ, ДҮРСЛЭЛ

Батмөнх Г.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академийн
Хэл зохиолын хүрээлэнгийн
Улаанбаатар, Монгол
batmunkh3377@gmail.com

Мөнх-Эрдэнэ Б.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академийн
Хэл зохиолын хүрээлэнгийн
Улаанбаатар, Монгол

Монгол баатарлаг туулиудад монгол үндэстний уламжлалт хувцас, түүнийг дагасан соёл, зан заншлын зүйлс үлэмж дүрслэгддэг билээ. Тууль нь хэдийгээр уран сайхны аргаар бүтсэн хэдий ч эрт цагийн хувцасны хэв маяг, хэлбэр хэмжээ, хувцаслах дэг журам зэргийг нарийн тусгасан байдаг. Туульд дүрслэгдсэн малгай, дээл, бүс, цамц, өмд зэргийг түүхэн сурвалж, археологийн олдворуудтай харьцуулан үзвэл санаанаас зохиосон зүйл бус бодит үндэстэй юм. “Гэсэр”, “Жангар”-т дүрслэгдсэн хувцас хунарын зүйлс нь эртний монголчуудын хувцасны хийц загвар, хэлбэр төрх, түүнд дүрслэгдсэн хээ чимэг нь хувцасны бэлгэдлийн утга учрыг тодруулах чухал эх сурвалж болж байна хэмээн үзжээ.

THE CULTURE OF CLOTHING AND THE IMAGE OF CLOTHING IN THE GESER AND JANGAR EPICS

Batmunkh G.
Mongolian Academy of Sciences
Institute of Language and Literature
Ulaanbaatar, Mongolia

Munh-Erdene B.
Mongolian Academy of Sciences
Institute of Language and Literature
Ulaanbaatar, Mongolia

In Mongolian heroic epics, descriptions of national dress are often found, which reflect the peculiarities of the culture of that time, manners and customs. The epic acts as a source of information, clothed in art form. Epic works describe the style of clothing, its length and size, descriptions of hats, dagel (outerwear), shirts, pants can also be found. The reality of the details of clothing described in the epic is confirmed by archaeological data. Descriptions of clothing and its various elements, as well as the patterns depicted on it, mentioned in Geser and Dzhangar, become important sources of clarification of their symbolic meaning.